Ja wat ben je nu eigenlijk: Hoogbegaafd of Excellent?

Laten we eens twee leerlingen van zeg 16 jaar vergelijken. Leerling A haalt tienen voor zijn natuurkunde. Leerling B bedenkt een nieuw concept om afval te verwerken. Leerling A luistert goed en doet echt zijn huiswerk. Hij heeft een IQ van 123. Le

erling B heeft een IQ van 92. Is soms erg afgeleid. Soms te laat op school. Haalt geen hoge cijfers, behalve voor Grieks. Lijkt in zijn eigen wereldje te leven. Heeft wel een correspondentie met een hoogleraar Biologie aan het MIT. Over nieuwe concepten voor genenonderzoek. Heeft contact met een plantbioloog die in Ghana een experiment met een nieuw gewas aan het doen is. B heeft een plan voor een slim irrigatiesysteem, geheel met lokale middelen te maken, en aangedreven door een paar fietswielen met wieken eraan, om elektriciteit op te wekken. Maar…. haalt geen hoog cijfer voor Biologie. Hoe kun je deze 2 leerlingen met elkaar vergelijken? Inderdaad, dat wordt heel lastig. Het zijn gewoon 2 heel verschillende naturen. Elk heeft zijn eigen “recht van bestaan” om het zo maar te zeggen.

Leerling A zou ik “excellent” noemen, terwijl leerling B bij mij onmiddellijk het lampje “hoogbegaafd” laat branden.

Een van de grootste misvattingen over hoogbegaafde kinderen is, dat ze eigenwijs en recalcitrant zijn omdat ze de stomme stamplesjes niet willen volgen. De meeste leerkrachten denken nog steeds, dat je éérst het stampwerk moet doen, om pas later aan de meer ingewikkelde vraagstukken toe te komen. Dat werkt niet bij hoogbegaafde kinderen. Die komen pas in actie als het ingewikkeld wordt (als zowel de linker- als de rechterhersenhelft wordt uitgedaagd).

We zijn in ons land helaas geobsedeerd door meten, meten en nog eens meten. Als we dat niet kunnen dan kunnen we niet vergelijken, rubriceren, en budgetten gaan verdelen. Dat vinden we verschrikkelijk. Hoe meet je het leerrendement?

Andere vraag. Hoe meet je de ontwikkeling van een kind? Hoe leg je verband tussen het latere “succes” (beladen woord) van een kind en de schoolcarrière die dat kind heeft gehad?

Om van “geluk” maar helemaal af te blijven…… cijfertjes cijfertjes……..

Een klassiek boek is nog steeds “Upside Down Brilliance” van Linda Silverman.

This entry was posted in Hoogbegaafd en Onderwijs. Bookmark the permalink.

Leave a Reply