Films

Onderwijs Inspiratie

Leermotivatie bij kinderen (en ook bij volwassenen)

 

Persoonlijk Leiderschap (met de nadruk op onderwijs)

 

Ik heb een compilatie gemaakt van inspirerende fragmenten over onderwijs en jongeren. Geniet ervan!

Een Heel Ander Sommetje

Een kleine (maar heel leuke!) school in Driemond besefte dat het ondoenlijk was om kinderen in dezelfde groep hetzelfde rekenonderwijs te geven. De niveaus liepen te ver uiteen. Daarom hebben ze het schema omgegooid en nu zitten kinderen van gelijk niveau bij elkaar, in plaats van gelijke leeftijd. En het werkt! Een inspirerend project, dat volgens mij navolging verdient!

Wonderwijs

Deze school is een echte pioniers-an school, in die zin dat ze ervan uitgaan datĀ kinderenĀ zelf hun leertraject door het leven heen bepalen. Iedereen heeft een gelijke stem. Ze hielden een netwerkdag, omdat ze steun willen organiseren voor de onzekere toekomst. De dag was een feestje! En het was een voorrecht om erbij te zijn. Hier het filmpje van Erik Reith, oprichter en initiator van de school, die een pleidooi houdt voor “geloof in kinderen”.