30 november 2021

Hoe werkt de betaling van een autoverzekering?

1 min read

Wanneer je een autoverzekering afsluit wordt direct de eerste premie voor de eerste periode in rekening gebracht. Wanneer een autoverzekering hebt voor een jaarbetaling, betaal je dus direct de premie voor het aankomende jaar vooruit. Je betaald premie altijd vooraf. Wanneer je tussentijds opzegt, dan krijg je het teveel betaalde bedrag teruggestort. 

Wat gebeurt er als je niet betaald?

Over het algemeen heb je 30 dagen te tijd om de premie te betalen. Meestal gebeurd dit ook via een automatische incasso, waardoor je zelf nergens aan hoeft te denken. Toch kan het gebeuren dat er niet op tijd betaald wordt. Dit kan komen door een te laag bedrag op de rekening of een storneren van de incasso. In dat geval tellen dus de 30 dagen van de autoverzekering premie. Toch is het zo dat na deze 30 dagen de autoverzekering niet zomaar stopt. De verzekeraar zal eerst herinneringen sturen voordat er maatregelen worden genomen.

Conclusie van het verhaal is dus dat de autoverzekering over het algemeen van te voren betaald wordt voor de periode die in het contract is afgesloten. Dit gebeurt via een automatisch incasso en heb je vervolgens 30 dagen te tijd om dit af te laten schrijven. Mocht dat lukken worden er herinneringen gestuurd. Wordt hier ook niet op gereageerd? Dan zal de verzekeraar maatregelen treffen. Deze maatregelen verschillen per verzekeraar.